lliurA

Un laboratori de creació que vol reunir als ciutadans de Sabadell, veïns i veïnes d’altres municipis d’arreu que com artistes, productors culturals, performers, artesans, músics, activistes, docents, investigadors de la ciència i la societat vulguin experimentar amb la creativitat en tots els seus camps, per assolir una sobirania individual i col·lectiva des de la llibertat del pensament crític, creant un espai de subversió i canvi social al voltant de les arts i les seves derives.

Volem replantejar la practica artística com a una eina de pensament social amb la capacitat de crear nous discursos i diàlegs al voltant de la realitat social de la ciutat, la educació dins d’una mentalitat creativa i critica, les qüestions de genere, la salut amb la pràctica de l’arterapia per treballar amb diferents col·lectius que es troben en risc d’exclusió social (gent gran, immigrants, col·lectius LGTB, diversitat funcional).

El col·lectiu lliurA és el resultat de l’encontre de diferents artesans, artivistes i investigadors socials durant les reunions i assemblees de La Caserna. Davant les possibilitats de l’espai per produir dinàmiques culturals i producció de pràctiques artístiques a la ciutat, decidim crear aquest col·lectiu  multidisciplinari com a agitador social i cultural, amb la cooperació i el consens de la plataforma Volem la Caserna.

Col·lectiu d’Artistes de la Caserna

Dibuix d’Eloi Pons Marzal – Dibuixant Sabadell